Spiegelinformatie
 
Informatie over het zorgproces en ervaringen van patiënten leveren een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit van zorg, vooral als deze informatie vergeleken en besproken kan worden met anderen. Spiegelinformatie is een initiatief van GGZ Dataportaal en biedt (samenwerking van) ggz-instellingen kosteloos inzicht met behulp van een aantrekkelijke datavisualisatie. Anonieme data over de patiëntpopulatie, het zorgproces en patiëntervaringen vergelijk je met je zelfgekozen referentiegroep of het gemiddelde van alle gebruikers van Spiegelinformatie. In deze demo verken je de mogelijkheden die Spiegelinformatie je biedt.
Patiëntpopulatie

Inzicht in de patiëntpopulatie van jouw instelling op basis van zorgvraagtypering en diagnosegroepen. Waar ligt het accent van jouw organisatie en hoe verhoudt dit zich tot je collega instellingen? Hoe vaak wijkt de gekozen zorgvraagtypering af van de HONOS+ zorgvraagtypering in vergelijking met jouw referentiegroep? Zijn er door de tijd veranderingen waar te nemen in je patiëntpopulatie bij de indeling in diagnosegroepen en de mate van comorbiditeit?


Zorgproces

Waar zitten eventuele actuele knelpunten in de doorloop in het zorgproces en welke verhoudingen zijn er in typen consulten in vergelijking tot je collega instellingen? Daarnaast geeft inzicht in afgesloten zorgtrajecten informatie over doorlooptijden, behandelduur en -intensiteit. Vergelijk wachttijden, contactmomenten, consulten en type behandelingen van jouw organisatie met je eigen referentiegroep van ggz-instellingen.


Patiëntervaringen

Feedback van patiënten over relevante thema’s geeft inzicht in verbetermogelijkheden voor je organisatie. Met Spiegelinformatie gebaseerd op de CQi vragenlijst krijg je ook inzicht in de verschillen intern tussen afdelingen of locaties van je organisatie en verschillen extern met een referentiegroep.

Hoe werkt het?

In het menu links klik je op het gewenste thema. In het menu rechtsboven selecteer je het gewenste organisatieonderdeel en kwartaal (in de demo is één optie beschikbaar). De gegevens van het geselecteerde kwartaal worden vergeleken met het laatst voorafgaande kwartaal. In alle visualisaties wordt jouw organisatie(onderdeel) vergeleken met je zelfgekozen referentiegroep en alle gebruikers van Spiegelinformatie.


Handig om te weten
  • De data voor Spiegelinformatie is anoniem en niet herleidbaar
  • Zorgaanbieders blijven de enige eigenaar van door hun aangeleverde data
  • De gedeelde data worden alleen gebruikt voor Spiegelinformatie
  • Gebruik van Spiegelinformatie is kosteloos

Data delen

Data wordt anoniem en geaggregeerd verzameld en bij de zorgaanbieder uit de bronsystemen geëxporteerd, in een speciaal bestandsformaat, zonder herleidbare persoonskenmerken. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens op een veilige manier worden verzameld, werkt GGZ Dataportaal samen met ZorgTTP, expert op het gebied van encryptie.


Wil jij Spiegelinformatie inzetten voor kwaliteitsverbetering in jouw ggz-instelling?

Wil je meer toelichting over Spiegelinformatie of weten wat dit kan betekenen voor jouw organisatie? Laat hier je contactgegevens achter of neem zelf contact op met onze adviseur datagedreven leren, Marjolein Zegers, via m.zegers@akwaggz.nl.